Vi är flexibla och lägger stor vikt vid personlig kontakt

Vårt samarbete med företag och IT-konsulter är skräddarsytt då våra kunder är unika. Vi har alltid detta i åtanke och anpassar vårt samarbete efter dina specifika behov, vid varje enskilt samarbete. Därför erbjuder vi våra kunder stor flexibilitet för att säkerställa en gynnsam process med fokus på kvalitet. Du upplever dessutom alltid en strukturerad process med personlig kontakt och fokus på att hitta rätt kompetens av högsta kvalitet.

Grafisk element

Den personliga kontakten

En av våra grundvärderingar är den personliga kontakten – vi gör allt för att lära känna både ditt företag och våra konsulter väl. På så sätt säkerställer vi bästa matchningen mellan de kompetenser du efterfrågar och konsulter i vårt nätverk.

För att vara en betrodd rådgivare, partner och leverera rätt IT-konsulter är det viktigt för oss att lära känna ditt företag. Det avser både er arbetskultur och ert företag i stort, men även enskilda avdelningar, så att vi kan säkerställa rätt matchning för uppdraget och dina behov.

Vi kan IT-branschen, vi känner våra konsulter och vi känner våra kunder – det gör att vi levererar det du behöver och när du behöver det.

Grafisk element

Vi hittar och levererar den IT-kompetens du behöver

Vi är experter på att hitta experterna, erbjuder våra kunder expertis varje dag och strävar efter att vidga våra professionella horisonter och ligga i framkant av ny kompetens inom IT. Det gör vi genom omfattande kunskap av IT-branschen, våra kunder och våra konsulter. Med över 10 års erfarenhet som konsultförmedlare har vi byggt upp en unik kunskapsbas och ett brett nätverk. Det är denna kunskap och expertis som vi erbjuder våra kunder varje dag.

Vi har en professionell samarbetsstrategi med hög standard och finns där för dig från A till Ö för att säkerställa rätt matchning mellan dina behov och specifika IT-kompetenser. Kvalitet skapas ej av sig självt, det skapas av rätt personer och rätt kontakter – något vi värderar högt. Vi säkerställer kvalitet i vårt samarbete genom att grunda våra strategier i insikt i branschen, våra kompetenser, våra väldokumenterade processer och vår personliga relation till kunder och konsulter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?