Detta gör en IT-säkerhetstekniker

I dagens digitaliserade samhälle är kraven på hög IT-säkerhet hos företag, organisationer och myndigheter större än någonsin. IT-säkerhet inkluderar olika åtgärder för att bygga upp ett stabilt skydd mot IT-hot, datastöld och olaga intrång i servrar, system, nätverk, datorer och mobiltelefoner.

Detta gör en IT-säkerhetstekniker

En IT-säkerhetsspecialist har utbildning inom bland annat programsäkerhet, nätverkssäkerhet, informationssäkerhet, driftsäkerhet och driftskontinuitet. En utbildning i IT-säkerhet har också kunskap i slutanvändarkunskap och kan hjälpa arbetsplatser med säkerhetsrutiner. Vad gör du till exempel om du får ett e-post med misstänkta länkar eller om du vill ansluta en okänd enhet till systemet? IT-konsulten arbetar både med maskinvara, det vi brukar kalla hårdvara, och programvara, alltså mjukvara.

Anlita en IT-säkerhetsspecialist

Att arbeta säkerhetsmedvetet på en arbetsplats är ett tids- och resurskrävande jobb och kräver både erfarenhet och kunskap – och framför allt att man hela tiden är uppdaterad. För ökad IT-säkerhet i Sverige men också utomlands erbjuder EPICO kvalificerade IT-säkerhetsspecialister för korta och långa uppdrag. De kan skydda digitala nätverk och tillgångar, genomföra säkerhetsbedömningar, identifiera sårbarheter och ge förslag och rekommendation hur IT-säkerheten kan förbättras – allt för att din arbetsplats ska vara trygg och säker.
Kontakta oss och berätta vad din arbetsplats behöver hjälp med. Vi har konsulter för alla aspekter inom IT-säkerhet och andra IT-områden.

 

Vanliga frågor & svar

Vad menas med IT-säkerhet?

IT-säkerhet handlar om att skydda digital information och system från oönskade hot och skador. Målet är att säkerställa att informationen förblir konfidentiell, integriteten upprätthålls och att den är tillgänglig när den behövs.

Vad krävs för att jobba med IT-säkerhet?

För att jobba med IT-säkerhet behöver man utbildning inom området, tekniska färdigheter, och ofta certifikat. Erfarenhet är också värdefullt.

Hur mycket tjänar en IT säkerhetsspecialist?

Lönen för en IT-säkerhetsspecialist varierar beroende på faktorer som erfarenhet, plats och arbetsgivare. Den kan variera och beror på individuella omständigheter och individen.

Vad menas med IT-attack?

En IT-attack är en skadlig aktivitet där någon försöker bryta sig in i datasystem eller nätverk för att stjäla data eller orsaka skada. Det kan inkludera virus, phishing och andra metoder.

IT-säkerhetstekniker

Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella projekt hos våra kunder.