Säkra datorsystemet med en IT-tekniker

En IT-tekniker ansvarar för installering, drift och underhåll av IT-system samt ger hjälp och stöd till dem som använder systemet – en IT-tekniker ser helt enkelt till att allt fungerar utan några problem. För att klara detta måste IT-teknikern ha en bred teknisk kompetens men också en social förmåga för att hantera supportrelaterade frågor. Vi hittar rätt IT tekniker för dina behov för den tidsperiod du behöver.

Vad gör en IT-tekniker?

En IT-teknikers arbetsuppgifter är många. Ofta arbetar en IT-tekniker både med hårdvaran och mjukvaran. Det kan innebära allt från reparationer och underhåll av datorer, skrivare och externa hårddiskar till nätverkssupport, lagringsmöjligheter och datasäkerhet. Vanliga arbetsuppgifter för en IT-tekniker är att:

  • underhålla system och nätverk
  • identifiera, åtgärda och följa upp systemfel
  • konfigurera och installera IT-utrustning
  • göra rutinmässiga kontroller av datorsystem och protokollföra problem.

Detta är alltså vad en IT-tekniker gör, men vad är en IT-tekniker? Ja, för att klara arbetsuppgifterna måste en IT-tekniker ha en relevant utbildning men också personliga egenskaper som matchar uppdraget. En IT-tekniker måste bland annat vara bra på att multitaska. Arbetstempot är ofta högt med många olika problem som ska åtgärdas snabbt och effektivt. En framgångsrik IT-tekniker har också en välutvecklad analytisk förmåga och en problemlösningsförmåga för att dels hitta problem innan de uppstår för att minimera framtida avbrott, dels hitta lösningar för att kunna åtgärda problemen.

IT-tekniker i ständig utveckling

Hos EPICO finns ett heltäckande nätverk av IT-tekniker med rätt kompetens och specialförmågor som kan komplettera din verksamhet för olika långa uppdrag. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad våra IT-tekniker kan göra för just dig!

IT-tekniker

Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella projekt hos våra kunder.