EPICOs start som Miracle Buddyshop

EPICOs historia börjar 2009, då Jens Morten Hansen etablerade Miracle Buddyshop som en avdelning inom företaget Miracle A/S. Efter 8 års nära samarbete köpte Miracle Buddyshop sig ur projektföretaget Miracle år 2016, eftersom Miracle Buddyshop ville positionera företaget som en konsultförmedlare snarare än ett projektföretag.

2009

Kontor på Jylland

Ett år efter att Miracle Buddyshop (senare EPICO) etablerade sig på marknaden öppnade vi ett kontor på Jylland nära Århus. Med denna expansion hade vi nu resurser, kunskap och kapacitet för att erbjuda IT-konsulttjänster i hela Danmark.

2010

Verksamhet i Storbritannien

Företaget växte fortfarande stadigt och i samband med målet att nå en mer global marknad etablerade EPICO en filial i Storbritannien. Vi kunde därmed tillhandahålla ett större nätverk av IT-konsulter i Danmark, men även i stora delar av Norden och Europa.

2011

Ny VD för EPICO i Sverige

Christian Van Roon Thomsen, som varit en del av EPICO sedan starten 2009, samt är en av delägarna i företaget, blev år 2013 utsedd till VD för EPICO Sverige och hans uppdrag var att etablera EPICO på den svenska marknaden.

2013

Kontor i Sverige öppnar

Verksamheten växte snabbt och 2013 öppnade vi vårt första kontor i Göteborg med skickliga konsultförmedlare för den svenska marknaden. Med expansion drev vi därmed verksamhet i tre länder.

2013

Vidare expansion och andra svenska kontoret

Under 2014 expanderade vi ytterligare i Sverige och lanserade EPICO Tech med sitt huvudkontor i Stockholm. EPICO Tech är specialiserade inom Oracle databaser och erbjuder de mest skickliga Oracle-konsulterna på marknaden.

2014

Verksamheten i Danmark växer med nya avdelningar

Samtidigt som vår verksamhet etablerade sig på den svenska marknaden, växte vi på den danska marknaden och grundade flera nya avdelningar. 2013 grundades EPICO Search som erbjuder rekryteringstjänster för tillsvidareanställning av IT-specialister och chefer. Under 2014 lanserade vi Data, Cloud and Analytics avdelningen som består av ett team som levererar kvalificerade konsulter inom en lång rad av områden som Business Intelligence, datalager, OnPrem to Cloud, maskininlärning, AI med mera. EPICO NextGen avdelningen introducerades 2016 och fokuserar på att hitta unga IT-talanger med 0–5 års arbetslivserfarenhet.

2014

Nearshoring-konceptet EPICO Polen

Samtidigt växte vi ytterligare och etablerade ännu en specialiserad avdelning under 2016: EPICO Polen. Med EPICO Polen kunde vi därmed även erbjuda vårt nya nearshoring-koncept, med skickliga IT-konsulter från våra grannländer till helt andra priser. Detta ger oss en mycket större pool av kvalificerade kandidater än vad Norden kan tillhandahålla.

2016

Officiellt namnbyte till EPICO

Under 2017 bytte Miracle Buddyshop officiellt namn till EPICO-IT ApS i Danmark och EPICO AB i Sverige och fick därmed en egen identitet genom att lämna Miracle-varumärket bakom sig. Namnet EPICO är en sammandragning av engelska orden EPIC och COMPETENCIES (episk och samarbete) och uttrycker därför det EPICO erbjuder – ”the epic collaboration”.

2017

Verksamhet i Norge

EPICO etablerade sig i Norge och tog därmed en plats på marknaden utanför EU-gränsen.

2017

Kontoret i Stockholm växer

År 2020 tog vi vår verksamhet som konsultförmedlare på den svenska marknaden till en ny nivå genom att expandera vårt team på Stockholmskontoret. Våra medarbetare i Stockholm ägnar sig specifikt åt att förbättra processen av att hitta, granska och leverera konsultanter för den svenska marknaden.

2020

100 IT-konsulter på kontrakt

EPICO Sverige når en viktig milstolpe: 100 IT-konsulter på kontrakt i Sverige. Våra 100 konsulter jobbar varje dag mot våra kunders strategiska mål för att säkra deras framgång i en rad olika projekt.

2022