SQL-konsult för din databas

SQL (Structured Query Language) är ett standardiserat programspråk som används för att kommunicera med data i databaser. Vad innebär det egentligen i praktiken? Jo, med SQL kan man utforma, ändra, analysera, underhålla och radera data i databaser. Och det är just det en SQL-konsult arbetar med!

SQL – ett kraftfullt verktyg

SQL används inom många olika områden för att spara, bevara och hämta data i databaser. Med hjälp av SQL kan en SQL-utvecklare till exempel analysera data till och från en webbplats eller ett försäljnings- eller kundsupportsystem. Informationen kan sedan användas för att fatta mer välgrundade affärsbeslut.

Utformar och underhåller databassystem

Databashantering är ett komplext system, men den som utnyttjar sin data optimalt kan få stora konkurrensfördelar. En SQL-utvecklare har en djup förståelse för hur en databas är uppbyggd med tabeller, kolumner och rader. Med hjälp av en SQL Server kan en konsult utforma, strukturera, implementera och administrera systemet för att förbättra prestandan. En SQL-konsult arbetar också med service och det löpande underhållet av databaser samt gör felsökningar för att i tid upptäcka eventuella problem. Allt detta arbetet säkerställer en hög datanoggrannhet, en god tillgänglighet och en bra säkerhet för databassystemet.

SQL-utvecklare med rätt expertis och erfarenhet

Hos EPICO finns ett brett nätverk av skickliga SQL-konsulter som arbetar i ett högt tempo och slutför projekten i tid inom den budgetram som angetts. Vi erbjuder flexibla möjligheter inom IT så att du får rätt kompetens och erfarenhet för att hjälpa dig nå dina strategiska affärsmål. Från våra kontor i Stockholm och Göteborg matchar vi IT-specialister med arbetsplatser på plats eller på distans. Vi har även kontor i Danmark, Polen och Storbritannien som hjälper till med konsultuppdrag i Europa. Välkommen att kontakta oss för mer information!

SQL-konsult

Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella projekt hos våra kunder.